Välkommen

De träd som växer långsammast bär de bästa frukterna.

– Molière